الخدمات التي نقدمها

شستشوي انواع فرش هاي دستباف، ماشيني و نفيس و ابريشم و گل ابريشم با ضمانت ۱۰۰% در قالیشویی ادیب تحت نظر خبرگان فرش

تحويل فرش ها ۲ روزه کاري است. تمام فرش های ارائه شده از طرف کارخانه ی قالیشویی دارای ۱ هفته گارانتی کتبی می باشند.
قابل توجه مشترکین و کسانی که کارت تخفیف دارند:
در هر قرارداد فقط حداکثر از یک تخفیف یا سقف ۲۰% میتوان استفاده کرد.

ليست قيمتها
رديف نوع شستشو قيمت (تومان)
۱ شستشوي عادي فرش ماشيني (آب و پودر) متري۳۰۰۰
۲ شستشوي درجه ۱ اعلاشويي به همراه لک برداري با بسته بندي انواع فرش ماشيني بازديد با توافق طرفين طبق قراردار في مابين
۳ شستشوي معمولي فرش دستباف(آب و پودر) متري ۳۵۰۰
۴ شستشوي درجه۱ اعلاشويي به همراه رنگ برداري با بسته بندي انواع فرش دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۵ شستشوي انواع فرش هاي دستباف گل ابريشم،عتيقه و صادراتي با بسته بندي بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۶ شستشو و خدمات انواع گبه های دستباف جهت شستشوی خانه داری و صادراتی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۷ ریشه بافی انواع فرشهای دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۸ شیرازه نوار دوزی و سوزن کاری انواع فرشهای دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۹ ریشه و شیرازه انواع فرشهای ماشینی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۰ کاور ریشه بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۱ رفوکاری انواع فرشهای دستباف و ماشینی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۲ خشکشويي موکت(موکت چسبیده در منزل) متری ۱۵۰۰
۱۲+۱ خشکشویی فرش ماشینی(خشکشویی در منزل) متری ۳۵۰۰
۱۴ خشکشویی فرش دستباف(خشکشویی در منزل) متری ۴۵۰۰
۱۵ تشک خوشخواب ۱ نفره ۱۵۰۰۰
۱۶ تشک خوشخواب ۲ نفره ۲۰۰۰۰
۱۷ خشکشویی مبلمان یکدست ۷ نفره (بدون تشک دوبل) ۲۴۰۰۰
تشک هر عدد ۲۰۰۰
صندلی اضافه هر عدد ۴۰۰۰
۱۸ مبل تختخوابشو ۱ نفره ۱۰۰۰۰
۱۹ مبل تختخوابشو ۲ نفره ۱۵۰۰۰
۲۰ مبل تختخوابشو۳ نفره ۲۰۰۰۰
۲۱ پتو یک نفره ۵۰۰۰
۲۲ پتو دو نفره ۶۰۰۰
۲۳ سرويس رفت و آمد براي شستشوي فرش داخل تهران کرج لواسانات شهریار شمیرانات پردیس بومهن و حومه ۱۴۰۰۰
۲۴ سرويس رفت و آمد براي شستشوي مبلمان در منزل داخل تهران و کرجلواسانات شهریارشمیرانات پردیس بومهن و حومه ۲۵۰۰۰

 

شستشوي انواع فرش هاي دستباف، ماشيني و نفيس و ابريشم و گل ابريشم با ضمانت ۱۰۰% در قالیشویی ادیب تحت نظر خبرگان فرش

تحويل فرش ها ۲ روزه کاري است. تمام فرش های ارائه شده از طرف کارخانه ی قالیشویی دارای ۱ هفته گارانتی کتبی می باشند.
قابل توجه مشترکین و کسانی که کارت تخفیف دارند:
در هر قرارداد فقط حداکثر از یک تخفیف یا سقف ۲۰% میتوان استفاده کرد.

ليست قيمتها
رديف نوع شستشو قيمت (تومان)
۱ شستشوي عادي فرش ماشيني (آب و پودر) متري۳۰۰۰
۲ شستشوي درجه ۱ اعلاشويي به همراه لک برداري با بسته بندي انواع فرش ماشيني بازديد با توافق طرفين طبق قراردار في مابين
۳ شستشوي معمولي فرش دستباف(آب و پودر) متري ۳۵۰۰
۴ شستشوي درجه۱ اعلاشويي به همراه رنگ برداري با بسته بندي انواع فرش دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۵ شستشوي انواع فرش هاي دستباف گل ابريشم،عتيقه و صادراتي با بسته بندي بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۶ شستشو و خدمات انواع گبه های دستباف جهت شستشوی خانه داری و صادراتی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۷ ریشه بافی انواع فرشهای دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۸ شیرازه نوار دوزی و سوزن کاری انواع فرشهای دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۹ ریشه و شیرازه انواع فرشهای ماشینی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۰ کاور ریشه بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۱ رفوکاری انواع فرشهای دستباف و ماشینی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۲ خشکشويي موکت(موکت چسبیده در منزل) متری ۱۵۰۰
۱۲+۱ خشکشویی فرش ماشینی(خشکشویی در منزل) متری ۳۵۰۰
۱۴ خشکشویی فرش دستباف(خشکشویی در منزل) متری ۴۵۰۰
۱۵ تشک خوشخواب ۱ نفره ۱۵۰۰۰
۱۶ تشک خوشخواب ۲ نفره ۲۰۰۰۰
۱۷ خشکشویی مبلمان یکدست ۷ نفره (بدون تشک دوبل) ۲۴۰۰۰
تشک هر عدد ۲۰۰۰
صندلی اضافه هر عدد ۴۰۰۰
۱۸ مبل تختخوابشو ۱ نفره ۱۰۰۰۰
۱۹ مبل تختخوابشو ۲ نفره ۱۵۰۰۰
۲۰ مبل تختخوابشو۳ نفره ۲۰۰۰۰
۲۱ پتو یک نفره ۵۰۰۰
۲۲ پتو دو نفره ۶۰۰۰
۲۳ سرويس رفت و آمد براي شستشوي فرش داخل تهران کرج لواسانات شهریار شمیرانات پردیس بومهن و حومه ۱۴۰۰۰
۲۴ سرويس رفت و آمد براي شستشوي مبلمان در منزل داخل تهران و کرجلواسانات شهریارشمیرانات پردیس بومهن و حومه ۲۵۰۰۰

 

شستشوي انواع فرش هاي دستباف، ماشيني و نفيس و ابريشم و گل ابريشم با ضمانت ۱۰۰% در قالیشویی ادیب تحت نظر خبرگان فرش

تحويل فرش ها ۲ روزه کاري است. تمام فرش های ارائه شده از طرف کارخانه ی قالیشویی دارای ۱ هفته گارانتی کتبی می باشند.
قابل توجه مشترکین و کسانی که کارت تخفیف دارند:
در هر قرارداد فقط حداکثر از یک تخفیف یا سقف ۲۰% میتوان استفاده کرد.

ليست قيمتها
رديف نوع شستشو قيمت (تومان)
۱ شستشوي عادي فرش ماشيني (آب و پودر) متري۳۰۰۰
۲ شستشوي درجه ۱ اعلاشويي به همراه لک برداري با بسته بندي انواع فرش ماشيني بازديد با توافق طرفين طبق قراردار في مابين
۳ شستشوي معمولي فرش دستباف(آب و پودر) متري ۳۵۰۰
۴ شستشوي درجه۱ اعلاشويي به همراه رنگ برداري با بسته بندي انواع فرش دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۵ شستشوي انواع فرش هاي دستباف گل ابريشم،عتيقه و صادراتي با بسته بندي بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۶ شستشو و خدمات انواع گبه های دستباف جهت شستشوی خانه داری و صادراتی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۷ ریشه بافی انواع فرشهای دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۸ شیرازه نوار دوزی و سوزن کاری انواع فرشهای دستباف بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۹ ریشه و شیرازه انواع فرشهای ماشینی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۰ کاور ریشه بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۱ رفوکاری انواع فرشهای دستباف و ماشینی بازديد با توافق طرفين طبق قرارداد في مابين
۱۲ خشکشويي موکت(موکت چسبیده در منزل) متری ۱۵۰۰
۱۲+۱ خشکشویی فرش ماشینی(خشکشویی در منزل) متری ۳۵۰۰
۱۴ خشکشویی فرش دستباف(خشکشویی در منزل) متری ۴۵۰۰
۱۵ تشک خوشخواب ۱ نفره ۱۵۰۰۰
۱۶ تشک خوشخواب ۲ نفره ۲۰۰۰۰
۱۷ خشکشویی مبلمان یکدست ۷ نفره (بدون تشک دوبل) ۲۴۰۰۰
تشک هر عدد ۲۰۰۰
صندلی اضافه هر عدد ۴۰۰۰
۱۸ مبل تختخوابشو ۱ نفره ۱۰۰۰۰
۱۹ مبل تختخوابشو ۲ نفره ۱۵۰۰۰
۲۰ مبل تختخوابشو۳ نفره ۲۰۰۰۰
۲۱ پتو یک نفره ۵۰۰۰
۲۲ پتو دو نفره ۶۰۰۰
۲۳ سرويس رفت و آمد براي شستشوي فرش داخل تهران کرج لواسانات شهریار شمیرانات پردیس بومهن و حومه ۱۴۰۰۰
۲۴ سرويس رفت و آمد براي شستشوي مبلمان در منزل داخل تهران و کرجلواسانات شهریارشمیرانات پردیس بومهن و حومه ۲۵۰۰۰